பி.ஜே. ரோஸ் தனது ஐந்தாவது பிறந்தநாள் ஜுராசிக் பார்க் பாணியை செலிபரேட் செய்கிறார்

லிட்டில் பி.ஜே தனது ஐந்து ஆண்டுகளில் பேஷன் துறையில் அதிகம் செய்துள்ளார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு டி-ஷர்ட்டுகள் மற்றும் சாக்ஸில் போடப்பட்ட இளைஞரின் பெருங்களிப்புடைய முகபாவனைகள் பலருக்கு நினைவிருக்கலாம். டிலிங்கர் ஆடை அவர்களின் சேகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக இளைஞரின் வடிவமைப்புகளை பெருமையுடன் சேர்த்துள்ளார்.

பி.ஜே ஒரு பெரிய மற்றும் சுறுசுறுப்பான ஆளுமையுடன் மாடலிங் மீது அன்பு கொண்டவர், மீகா கூறினார் மக்கள் அவரது மகனின். கேமராவுக்கு முன்னால் இருக்கும்போது, ​​அவர் தயாராக இருக்கிறார் மற்றும் கவனம் செலுத்துகிறார். இது பைத்தியம், ஏனென்றால் அது அவரது அம்மா பி.ஜே. நாங்கள் இதனை நேசிக்கிறோம்!

பி.ஜே என்பது மைகா ரீஸ் மற்றும் டெரிக் ரோஸின் ஒரே குழந்தை. மேலும் பி.ஜே. ரோஸ் பேஷன் செய்திகளுக்கு காத்திருங்கள்!இடுகை காட்சிகள்: 444 பக்கம் 2 இன் 2 முந்தைய1இரண்டு குறிச்சொற்கள்:டெரிக் ரோஸ் மைகா ரீஸ் பி.ஜே ரோஸ்
வகை
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
பிரபல பதிவுகள்