படங்கள் காண்க! தமேரா மவுரி தனது டக்டரின் அர்ப்பணிப்பு சேவையிலிருந்து புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்

அரியா ஹவுஸ்லி கடந்த வார இறுதியில் தனது நினைவாக ஒரு அர்ப்பணிப்பு சேவையுடன் ஒரு மைல்கல்லைக் கடந்தார். தமேரா மவுரி-ஹவுஸ்லி வியாழக்கிழமை தனது இன்ஸ்டாகிராம் ரசிகர்களுடன் இந்த நிகழ்வின் படங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். மணிநேரப் பெண்ணை தனது மூத்த சகோதரருடன் பார்க்க கேலரி வழியாக புரட்டவும்!

1938 புகாட்டி வகை 57 எஸ்.சி
இடுகை காட்சிகள்: 137 குறிச்சொற்கள்:ஆடம் ஹவுஸ்லி தமேரா மோவ்ரி
வகை
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
பிரபல பதிவுகள்